trnavka_aerofoto2017_web_DSC_3320

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

výzva a upozornenie

nie pozemkov a odstraňovanie burínVytlačiť

Obec Trnávka upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ktorá im vyplýva
priamo z ust. § 3 ods.1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy (ďalej len „Zákon č. 220/2004 Z. z.).

Poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle citovaného zákona rozumie produkčne potenciálna pôda
evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé
trávne porasty.

Každý vlastník, nájomca a správca, ktorý nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku
pôdu a  ktorý spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej alebo nepoľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa podľa § 25 Zákona č. 220/2004 Z.z. priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi sa v zmysle § 26 citovaného zákona uloží pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur.

Na základe vyššie obec Trnávka vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave, aby včas odstraňovali burinu z pozemkov a pravidelne pozemky kosili.

Božena Filková,starostka obce

Zoznam aktualít

výzva a upozornenievýzva a upozornenie
Doplňujúce voľby 2019Doplňujúce voľby 2019
Doplňujúce voľby 2019Doplňujúce voľby 2019
volby do samospravy 21.09.2019-volby do samospravy 21.09.2019-
volby do samosprávy 21.09.2019volby do samosprávy 21.09.2019
Výsledky volieb I.koloVýsledky volieb I.kolo
voľby prezidenta 2019voľby prezidenta 2019
volby do EUvolby do EU
Informácie pre voliča voľby do EU
voľby prezidenta 2019voľby prezidenta 2019
Vyhlásenie voľby hl.kontroloraVyhlásenie voľby hl.kontrolora
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: