•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Prehrať celé video

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  23. OKT 2023
 • Papier
  27. OKT 2023
 • Sklo
  13. NOV 2023
 • Komunál
  05. OKT 2023
TRNÁVKA Počasie

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Trnávka

Zemplínska dedina Trnávka vznikla v 13.storočí pri riečke rovnakého názvu, od ktorej prevzala aj svoje slovenské pomenovanie. Jej zakladateľom a prvým vlastníkom bol s najväčšou pravdepodobnosťou zeman Pavol Horvát.

Prvá písomná zmienka o nej sa zachovala z roku 1308. Časť dediny patrila neskôr k sečovskému panstvu šľachticov Bokšovcov a druhá časť sa dostala do majetku Drugetovcov z Humenného.

V novoveku boli feudálnymi pánmi Trnavky aj ďalšie šľachtické rody. Inak to bola vždy relatívne menšia dedina.

Jej obyvatelia sa venovali prevažne poľnohospodárstvu a v posledných storočiach aj ovocinárstvu.