Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obectrnavka.eu spravuje Obec Trnávka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Trnávka 

Adresa:
Obecný úrad Trnávka 
Sečovská 82/4
078 01 Trnávka

IČO: 00332011

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 183
Rozloha: 602 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1259

Všeobecné informácie: info@obectrnavka.eu
Podateľňa: podatelna@obectrnavka.eu
Starosta: starosta@obectrnavka.eu 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obectrnavka.eu

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 678 23 59
Mob.: +421911 235 979

E-mail: obectrnavka@pobox.sk

Kompetencie:
Obec Trnávka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk