Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka

 21.12.2019

                   Obec Trnávka

V Trnávke, dňa 19.12.2019

      

P o z v á n k a

              Na verejnú chôdzu obce Trnávka č.3/2019

Starostka obce Trnávka Božena Filková a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Trnávka Vás pozývajú na verejnú schôdzu obyvateľov obce,ktorá sa uskutoční

V sobotu 28.decembra 2019 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Trnávka

s týmto navrhovaným programom:

      P r o g r a m :                                                                                 

  1. Otvorenie
  2. Vystúpenie starostky obce a poslancov OZ k aktuálnym témam
  3. Diskusia
  4. Záver

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >