Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

volby do samosprávy 21.09.2019

 25.06.2019

                           Obec Trnávka

     

 Obec  Trnávka v súlade s § 171 ods. 9 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  z v e r e j ň u j e počet obyvateľov obce Trnávka, ktorý je ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 21.09.2019, t.j. k 15.05.2019

                                            181 obyvateľov

   počet obyvateľov obce Trnávka, ktorý je ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 15.05.2019  181 obyvateľov. Podľa § 176 ods. 8 zákona súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslanca Obecného zastupiteľstva Trnávka  je 40 podpisov.

V Trnávke,dňa 24.06.2019                                       Božena Filková

                                                                                      Starostka obce                                   

                                                                              


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >