Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

REFERENDUM 2023

 18.01.2023

OZNAM

Vážení občania,


v sobotu 21. 1. 2023 v čase od 7:00 do 22:00 hod. bude prebiehať v Kultúrnom dome v Trnávke Referendum.


Volič, občan Slovenskej republiky, ktorý v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku, preukazuje svoju totožnosť

 • platným občianskym preukazom,
 • žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru, a to v prípade, ak si občan vybavuje nový občiansky preukaz.

 

Preukazovanie totožnosti cestovným dokladom ( pasom)  je neprípustné.

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky osobne, telefonicky, mailom alebo prostredníctvom inej osoby na obecnom úrade, tel. č. 056/6782359, email: obectrnavka@pobox.sk v deň konania referenda príslušnú okrskovú volebnú komisiu na tel. čísle: 0911235979.

Bližšie informácie  sú zverejnené na webovom sídle obce, na úradnej tabuli obce a radi vám ich poskytneme na tel. čísle 056/6782359 v čase úradných hodín na obecnom úrade. 

 

Hlavný hygienik vydal odporúčania  v súvislosti s konaním referenda. Dodržujte preto všetky hygienické pravidlá, v miestnosti bude k dispozícii aj dezinfekcia. Nezdržujte sa v uzavretých miestnostiach vo väčších skupinách. V prípade, že budete musieť čakať na hlasovanie, počkajte radšej vonku. Pokiaľ môžete, prineste si svoje pero.
Zo strany hlavného hygienika bolo aj odporúčanie mať prekryté dýchacie cesty, nie je to ale povinnosť.

 


Zoznam aktualít: