Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SVÄTÁ ZEM - JORDÁNSKO ­ IZRAEL , Termín: 22.02. 2024 – 05.03. 2024 /13dní/

 06.06.2023

PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

 

1.deň: zraz v skorých ranných hodinách, transfér na letisko do Budapešti, odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, večera, ubytovanie. 2.deň: po raňajkách program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, Herodyon /Herodesova pevnosť, fakultatívne/, možnosť nákupu suvenírov, večera ubytovanie. 3.deň: po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora – návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/. Baziliky hrobu Panny Márie, Múr nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme. 4.deň: po raňajkách Ein Karem - návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety. Prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu, Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie. 5.deň: po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd - miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska, miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa, presun k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Večera, ubytovanie v Betleheme. 6. deň: po raňajkách skoro ráno presun do Galilei, prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/ Večera ubytovanie v Nazarete. 7.deň: po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za 9,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presun a ubytovanie v Petre. 8.deň: celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera a ubytovanie v Petre. 9.deň: návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti. Prehliadka sa začína neďaleko hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti.. Do púšte sa vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta. Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 10.deň: po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do Izraela. Ubytovanie v Betleheme. 11.deň: po raňajkách možnosť navštíviť Kláčtor Karmel – sv. Marian Baouardy / vstupné 2,- eur/ alebo zástavka v kláštore Mar Saba, architektonický zázrak byzantského veku. 12.deň: po raňajkách prehliadka Betánie, Údolie Wadi Quelt, Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Večera a ubytovanie v Betleheme 13.deň: skoro ráno presun na letisko, odlet do Budapešti. Transfér na Slovensko.

 • 06.06.2023 | 1.47 Mb

Zoznam aktualít: